logo
Door continu te reageren op en te investeren in nieuwe technologieën hebben we ons zelf het doel geteld om zo min mogelijk CO2 en NoX uit te stoten. Deze doelstelling hebben we omschreven in het plan van aanpak dat we samen met Connekt hebben opgesteld. Hiervoor hebben we ook de Lean and Green award ontvangen.
Dit doen we onder andere door milieuvriendelijke Euro6 voertuigen aan te schaffen in combinatie met een zo hoog mogelijke beladingsgraad en het streven naar een zo optimaal mogelijke ritplanning. Op dit moment is 80% van ons wagenpark uitgerust met een zuinige Euro6 motor.

Niet alléén de techniek maar ook de mens heeft hier wel degelijk veel invloed op. Daarom krijgen al onze bestuurders regelmatig trainingen om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de technieken van onze moderne vervoersmiddelen. Hierbij worden we ondersteund door de diverse dealers waar we mee samenwerken.
Daarbij worden hulpmiddelen als adaptive* cruise control en predictive** cruise control als een uitkomst gezien.

Ga naar de website van Lean and green

* is een systeem dat zonder enige vorm van communicatie met andere voertuigen in staat is om de snelheid en ingestelde volgafstand van het voertuig te regelen.
** integreert een aan het terrein aangepaste rijstijl in de schakelautomaat: met een plaatsbepalingssysteem via satelliet en een 3D-wegenkaart herkent het systeem het verloop van de weg, zoals komende dalingen en beklimmingen, en kan het hierop reageren door de schakelmomenten en de snelheid van de cruise-control proactief te optimaliseren. Daarbij wordt slim gebruik gemaakt van de kinetische energie van het voertuig. Daardoor kan tot 5% extra brandstof worden uitgespaard
leanandgrean